Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI iMIESZKANIE.PL

1. Informacje ogóle

 

Polityka prywatności ma na celu dostarczyć Ci najważniejszych informacji o przetwarzaniu przez nas (iMieszkanie.pl sp. z o.o.) Twoich danych osobowych, gdy odwiedzasz nasz serwis internetowy (www.imieszkanie.pl) lub nasz profil w mediach społecznościowych, korzystasz z naszych usług lub gdy nawiązujesz z nami kontakt w związku z naszą działalnością.

2. Definicje

 

Poniższe pojęcia użyte w Polityce prywatności mają następujące znaczenie:

 

administrator” – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (czyli decyduje po co i w jaki sposób mają być wykorzystywane dane osobowe);

dane osobowe” – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, m.in. na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy bądź jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,

przetwarzanie operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,

RODOrozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Serwis – serwis internetowy www.imieszkanie.pl,

Usługodawca” lub „my” – iMieszkanie.pl sp. z o.o. z siedzibą w … (adres siedziby: ul. …, …), nr KRS: …, NIP: …, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym … w …, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy …, e-mail: …@…,

Użytkownik” lub „Ty” – osoba, która korzysta z Serwisu, odwiedza nasz profil w serwisie społecznościowym lub korzysta z naszych usług.

3. Administrator

 

Administratorem Twoich danych osobowych, przetwarzanych w celach opisanych w Polityce prywatności, jest Usługodawca, czyli iMieszkanie sp. z o.o.

4. Dane kontaktowe

 

Możesz się z nami skontaktować:

e-mailowo na adres: …,

listownie na adres: …, z zalecanym dopiskiem „dane osobowe”.

5. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu

 

Gdy przeglądasz nasz Serwis, możemy zbierać i przetwarzać różne informacje na temat Ciebie i Twojego urządzenia (np. Twój adres IP, ustawienia Twojej przeglądarki, informacje o tym, jakie treści w Serwisie przeglądasz, identyfikatory plików cookie i informacje zgromadzone przez pliki cookie lub podobne technologie). Niektóre z tych informacji mogą być danymi osobowymi. Poniżej opisaliśmy zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

5.1. Logi

 

Gdy przeglądasz nasz Serwis, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje o Twoim urządzeniu (np. komputerze) i informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie. Takie informacje mogą obejmować dane osobowe (np. adres IP). Informacje te są zapisywane w tzw. dziennikach logów serwera WWW. Informacje te są nam potrzebne do administrowania Serwisem, a celem ich pozyskiwania nie jest identyfikowanie kogokolwiek. W dzienniku logów serwera WWW przechowujemy chronologiczny zapis zapytań HTTP kierowanych do serwera, na którym działa nasz Serwis. Przechowywane w logach informacje obejmują:

 

przeglądane zasoby Serwisu (identyfikowane poprzez adresy URL),

czas nadejścia zapytania na serwer i wysłania odpowiedzi, a także rodzaj zapytania (POST lub GET),

nazwę stacji (urządzenia) Użytkownika (identyfikacja realizowana przez protokół HTTP),

informację o błędach, jakie nastąpiły przy przeglądaniu Serwisu,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce Użytkownika,

adres IP Użytkownika.

 

Nie kojarzymy powyższych danych z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz Serwis. Dane zapisane w dzienniku logów serwera WWW wykorzystujemy w celu administrowania Serwisem, zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania, a także w celu tworzenia anonimowych analiz i statystyk na potrzeby ulepszania Serwisu. W zakresie, w jakim informacje zapisane w logach obejmują dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu prawidłowego działania Serwisu i jego ulepszaniu.

 

Zebrane logi są przechowywane przez  miesiące, po czym są usuwane. Ewentualne dłuższe przechowywanie danych ma miejsce, gdy dane z logów są wykorzystywane w innym prawnie dopuszczalnym celu (np. w celu dochodzenia roszczeń). Dostęp do tych danych mają tylko upoważnieni pracownicy i współpracownicy administrujący naszym serwerem.

5.2. Narzędzia analityczne i marketingowe

 

Korzystamy z różnych narzędzi analitycznych i marketingowych dostarczanych przez zewnętrzne firmy (np. Facebook, Google). Poniżej możesz znaleźć informacje na temat tych narzędzi.

 

W zakresie, w jakim w związku z używaniem tych narzędzi dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (np. adresu IP, identyfikatorów plików cookie, danych zebranych przez pliki cookie lub podobne technologie), Twoje dane przetwarzamy w celu:

 

Marketingu bezpośredniego naszych usług, w tym dostarczenia Ci naszej reklamy w związku z Twoją wizytą w Serwisie lub na naszej stronie firmowej na Facebooku oraz mierzenia skuteczności i optymalizowania tych reklam. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych usług i promowaniu naszej działalności.

Tworzenia analiz i statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z naszego Serwisu i naszej strony firmowej na Facebooku. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ulepszeniu naszego Serwisu i naszych usług.

 

5.2.1. Google Analytics

 

Google Analytics to narzędzie analityczne dostarczane jest przez firmę Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługa ta służy do tworzenia analiz i statystyk związanych z monitorowaniem sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Dzięki temu możemy ulepszyć nasz Serwis.

 

Google Analytics nie służy do bezpośredniej identyfikacji kogokolwiek. Google nie wykorzystuje zebranych danych do bezpośredniej identyfikacji Użytkowników ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Więcej informacji o Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl oraz w polityce prywatności Google: www.google.com/policies/privacy/partners/.

 

Google Analytics do swojego działania wykorzystuje cookies. Dostęp do informacji zebranych przez pliki cookie Google Analytics uzyskuje firma Google. Więcej na ten temat znajdziesz w części Polityki prywatności dotyczącej plików cookie.

 

Zapisywanie cookies Google Analytics można wyłączyć poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Gromadzenie i przetwarzanie przez Google Analytics danych pozyskiwanych przez cookies może być ponadto zablokowane poprzez pobranie i zainstalowanie specjalnej wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

5.2.2. Google Ads

 

Google Ads to narzędzie reklamowe dostarczane przez firmę Google, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez nas w sieci reklamowej Google. Pozwala nam ono na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników Serwisu. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły nasz Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

 

Google Ads do swojego działania wykorzystuje pliki cookie. Dostęp do informacji zebranych przez pliki cookie Google Analytics uzyskuje firma Google. Więcej na ten temat znajdziesz w części Polityki prywatności dotyczącej plików cookie.

 

5.2.3. Funkcje reklamowe Facebooka

 

W Serwisie wykorzystujemy narzędzia marketingowe dostępne w ramach serwisu społecznościowego Facebook. Narzędzia te są dostarczane przez Facebook Ireland Ltd z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (Irlandia). Dzięki tym narzędziom możemy kierować do Użytkowników spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook oraz mierzyć skuteczność tych reklam.

 

W celu kierowania do Użytkowników reklam dopasowanych (spersonalizowanych) pod kątem ich zachowań w naszym Serwisie, wykorzystujemy tzw. piksel Facebooka. Jest to narzędzie podobne do cookies, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o tym, że Użytkownik odwiedził nasz Serwis i przeglądał jego strony. Narzędzie to pozwala na zaawansowaną analizę danych w celu optymalizacji naszych działań reklamowych oraz na mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez nas w serwisie społecznościowym Facebook. Informacje zbierane przez piksel Facebooka nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację Użytkowników (tj. pozwalają nam tylko uzyskać informację, o tym, jakie działania anonimowy Użytkownik podjął w naszym Serwisie). Facebook może jednak łączyć te informacje z innymi informacjami na temat Użytkownika i wykorzystywać je do własnych celów, w tym marketingowych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content oraz https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

 

Funkcje reklamowe Facebooka do swojego działania wykorzystują pliki cookie. Dostęp do informacji zebranych przez pliki cookie Facebooka uzyskuje firma Facebook. Więcej na ten temat znajdziesz w części Polityki prywatności dotyczącej plików cookie.

 

W związku z użyciem przez nas funkcji reklamowych Facebooka, dochodzi do współadministrowania przez nas i Facebook Ireland Ltd danymi osobowymi Użytkowników. Więcej na ten temat znajdziesz w części Polityki prywatności dotyczącej współadministrowania z Facebookiem.

5.3. Narzędzia społecznościowe

 

W naszym Serwisie używamy wtyczek i innych narzędzi społecznościowych udostępnianych przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook i LinkedIn (usługodawcy).

 

Gdy wyświetlasz stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem właściciela serwisu społecznościowego (usługodawcy). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną, którą przeglądasz. Dzięki tej integracji usługodawca serwisu społecznościowego otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę internetową. Dzieje się to nawet wtedy, gdy nie posiadasz profilu u danego usługodawcy lub nie jesteś u niego zalogowany/-a. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy. Jeśli jesteś zalogowany/-a w serwisie społecznościowym, to usługodawca tego serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

 

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer usługodawcy serwisu społecznościowego i tam zachowana. Informacje te mogą również zostać opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukazać się osobom dodanym przez Ciebie jako Twoje kontakty. Szczegółowe informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców serwisów społecznościowych w związku z wtyczkami i narzędziami społecznościowymi są opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:

 

Facebook (usługodawca: Facebook Ireland Ltd) – https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

LinkedIn (usługodawca: LinkedIn Ireland Unlimited Company) – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

W zakresie, w jakim w związku ze stosowaniem w naszym Serwisie wtyczek i narzędzi społecznościowych, dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, dane przetwarzamy w celu umożliwienia Ci skorzystania z funkcji społecznościowych zintegrowanych z naszym Serwisem. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu naszej działalności i naszych usług w serwisach społecznościowych oraz uatrakcyjnieniu naszego Serwisu.

 

W związku ze stosowaniem wtyczek i narzędzi społecznościowych, w Serwis są wykorzystywane pliki cookie pochodzące od usługodawców serwisów internetowych (Facebook, LinkedIn). Uzyskują oni dostęp do informacji zebranych przez te pliki cookie. Więcej na ten temat znajdziesz w części Polityki prywatności dotyczącej plików cookie.

5.4. Cookies i podobne technologie

 

W naszym Serwisie wykorzystujemy pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) i podobne technologie (np. tzw. piksel Facebooka).

Cookies to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w urządzeniu Użytkownika. Realizują one różne funkcje. Niektóre z nich są ściśle niezbędne do prawidłowego działania Serwisu, a inne zbierają informacje związane z korzystaniem z Serwisu dla różnych celów (np. do tworzenia anonimowych analiz i statystyk lub na potrzeby reklamowe). Informacje zebrane przez cookies nie służą bezpośrednio do identyfikacji Użytkownika. Jednak mogą one obejmować informacje, które w niektórych przypadkach, zwłaszcza w połączeniu z innymi danymi, umożliwiają zidentyfikowanie konkretnej osoby (dane osobowe).

W zakresie, w jakim w związku z użyciem w Serwisie cookies i podobnych technologii dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, Twoje dane przetwarzamy w celu udostępniania Ci Serwisu, prowadzenia analiz i tworzenia statystyk na potrzeby ulepszania Serwisu, a także w celu prowadzenia marketingu (reklamy) naszych usług na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes wynika również z udzielenia przez Ciebie zgody na użycie cookies. Więcej informacji o celach realizowanych przez poszczególne pliki cookie, znajdziesz poniżej.

Cookies mają różne okresy aktywności, po upływie których są automatycznie usuwane (wygasają) – chyba że Użytkownik wcześniej sam usunie te pliki. Niektóre pliki cookie mają charakter tymczasowy (są zapisywane tylko na czas wizyty w Serwisie lub nieco dłużej – np. kilkanaście minut) i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Inne cookies są przechowywane dłużej (np. przez kilka miesięcy) i mogą być usunięte np. poprzez ustawienia przeglądarki.

W Serwisie wykorzystujemy cookies i podobne technologie podmiotów trzecich (np. Facebook, Google). W przypadku cookies pochodzących od podmiotów trzecich, to te podmioty trzecie uzyskują dostęp do informacji pozyskiwanych przez te pliki i wykorzystują je zgodnie z ich politykami prywatności.

5.4.1. Zgoda na użycie cookies

 

Zapisywanie cookies na Twoim urządzeniu i uzyskiwanie do nich dostępu wymaga Twojej zgody (zgoda nie jest jednak potrzebna w odniesieniu do tych cookies, które są konieczne do prawidłowego działania Serwisu – są to tzw. cookies niezbędne).

Możesz udzielić zgody na wykorzystywanie cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe z reguły domyślnie umożliwiają przechowywanie cookies. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w tym zablokować cookies. Pamiętaj jednak, że zablokowanie wszystkich cookies z naszego Serwisu (w tym cookies niezbędnych) może spowodować, że Serwis nie będzie działał prawidłowo. Ponadto jeśli zablokujesz cookies serwisów społecznościowych, nie będziesz mógł korzystać z wtyczek i funkcji społecznościowych naszego Serwisu.

Zgodę na użycie cookies możesz wycofać w każdym czasie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki i usuwając pliki cookie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.4.2. Cookie serwisowe


Cookies serwisowe to nasze cookies (tzn. pochodzące z naszej domeny), które są niezbędna do prawidłowego działania Serwisu lub ułatwiają jego funkcjonowanie. Lista cookies serwisowych wraz ze wskazaniem ich funkcji (celu), nazwy i okresu aktywności znajduje się w tabeli poniżej.

Cookies

Nazwa

Funkcja (cel)

Okres aktywności

Własne (pochodzące z naszej domeny)

 

 

 

 

 

 

5.4.3. Cookies zewnętrzne

 

Cookies zewnętrzne to pliki cookies niepochodzące z naszej domeny, do których dostęp uzyskują podmioty trzecie. Realizują one różne funkcje (np. obsługują wtyczki społecznościowe, pozwalają zbierać informacje na potrzeba analiz i statystyk korzystania z Serwisu lub na potrzeby naszej reklamy). Lista cookies zewnętrznych wraz ze wskazaniem ich funkcji (celu), nazwy i okresu aktywności znajduje się w tabeli poniżej.

Cookies

Nazwa

Funkcja (cel)

Okres aktywności

Facebook
(
https://www.facebook.com/privacy/explanation)

Datr

 

 

Dpr

 

 

Fr

 

 

Sb

 

 

5.5. Korzystanie z naszych usług oraz zawierania i realizacja umów

Przesyłając do nas zgłoszenie dotyczące nieruchomości, którą chcesz zbyć (sprzedać, wymienić), podajesz w przeznaczonym do tego formularzu dane niezbędne do obsługi Twojego zgłoszenia. Wymagane dane są odpowiednio oznaczone. Podanie przez Ciebie danych jest wymagane w celu skorzystania z naszej usługi (szczegółowo opisanej w naszym regulaminie), a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usługi.

 

W związku z wysłaniem do nas zgłoszenia dotyczącego nieruchomości, a także w związku z prowadzeniem z nami ewentualnych negocjacji dotyczących zbycia nieruchomości oraz ewentualnym zawarciem umowy, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 

w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej naszej usługi, a także w celu ewentualnego przygotowania oferty, przeprowadzenia negocjacji w sprawie zbycia nieruchomości oraz zawarcia i wykonania umowy dotyczącej nieruchomości – podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną, a także do podjęcia przez nas na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na nas, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie naszego interesu gospodarczego.

 

Jeżeli w związku z korzystaniem z naszego Serwisu i usługi, podajesz nam jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), możesz to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób. Gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest usługobiorcą ani stroną umowy zawieranej z nami, lecz jej dane są niezbędne w celu wykonania usługi, prowadzenia ewentualnych negocjacji oraz zawarcia i wykonaniu ewentualnej umowy, podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na realizacji celów przetwarzania, które opisaliśmy powyżej.

 

5.6. Obsługa zapytań

 

W przypadku kierowania do nas korespondencji e-mailowej lub tradycyjnej, jak również w przypadku komunikowania się z nami na podany w Serwisie numer telefonu, dane osobowe zawarte w takiej korespondencji lub podane w trakcie rozmowy telefonicznej przetwarzamy wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja lub rozmowa telefoniczna. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest prowadzenie korespondencji i obsługa zapytań w ramach naszej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy taka korespondencja lub zapytanie telefoniczne ma na celu zawarcie umowy lub następuje w toku realizacji umowy zawartej z nami, podstawą przetwarzania jest również niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

5.7. Przetwarzanie danych na podstawie zgody


Jeśli wyrazisz na to dobrowolną zgodę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu, którego dotyczy udzielona przez Ciebie zgoda. Tytułem przykładu, jeśli zgodzisz się na otrzymywanie od nas na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu informacji o naszych ofertach i promocjach, będziemy przetwarzać w tym celu Twoje imię i nazwisko i dane kontaktowe (tj. – odpowiednio – adres e-mail lub numer telefonu), oraz ewentualnie inne podane przez Ciebie informacje, takie jak np. Twoje preferencje odnośnie do transakcji sprzedaży nieruchomości, pozwalające nam przedstawić Ci ofertę, która może być dla Ciebie interesująca.

 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem zawarcia z nami umowy czy skorzystania z naszej usługi. Zgodę możesz w każdym czasie odwołać (np. kontaktując się z nami za pomocą danych wskazanych w Polityce prywatności lub za pomocą odpowiedniej funkcji widocznej w wysłanej przez nas wiadomości), ze skutkiem na przyszłość.

 

6. Profile w serwisie społecznościowym

 

Prowadzimy naszą stronę (profil firmowy) w portalu społecznościowym Facebook (). W związku z tym przetwarzamy dane osobowe, które pozostawiają osoby odwiedzające nasz profil firmowy i wchodzące z nami w interakcje (np. komentarze, polubienia, wiadomości prywatne).

 

Dane osobowe przetwarzamy w celu obsługi i prowadzenia naszego profilu firmowego w serwisie Facebook. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przedstawianiu naszej oferty i informowaniu o naszej działalności oraz komunikowaniu się z użytkownikami serwisu społecznościowego Facebook.

 

Dane osobowe podane przez osoby odwiedzające nasz profil firmowy w serwisie społecznościowym Facebook są również przetwarzane przez Facebook Ireland Ltd z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (Irlandia). Facebook przetwarza dane osobowe użytkowników niezależnie od nas (z zastrzeżeniem obszarów, w których dochodzi do tzw. współadministrowania, o czym jest mowa poniżej). Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Facebook można znaleźć w „Zasadach dotyczących danych”, które są dostępne na stronie internetowej: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

7. Współadministrowanie z Facebook

 

Jesteśmy współadministratorem Twoich danych osobowych (w rozumieniu art. 26 RODO) wraz z Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia w odniesieniu do następujących procesów przetwarzania:

 

Tworzenie zindywidualizowanych lub odpowiednich reklam oraz ich optymalizacja (dotyczy funkcji reklamowych Facebooka),

W zakresie przetwarzania danych osobowych o zdarzeniach, dla których są tworzone statystyki strony w serwisie społecznościowym Facebook. Obejmuje to tworzenie takich zdarzeń i ich zbiorczą analizę w statystykach strony firmowej na Facebooku.

 

Zawarliśmy odpowiednią umowę z Facebookiem w zakresie współadministrowania danymi osobowymi, do której można uzyskać dostęp tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Umowa ta określa stosowne powinności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO w zakresie współadministrowania.

 

Przetwarzanie danych statystyk naszej strony firmowej w serwisie społecznościowym Facebook podlega postanowieniom Załącznika – Administrator Statystyk Strony, z którym można się zapoznać pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Ponadto Facebook Ireland Ltd udostępnia zasadniczą treść uzgodnień dotyczących wspólnego administrowania danych w odniesieniu do statystyk strony osobom, których dane dotyczą (art. 26 ust. 2 RODO): https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

 

Dane kontaktowe administratora oraz inspektora ochrony danych na Facebooku można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy. Uzgodniliśmy z Facebookiem, że może on być wykorzystywany jako punkt kontaktowy w zakresie wykonywania praw osób, których dane dotyczą. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych z Facebook Ireland Ltd jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych www.dataprotection.ie (niezależnie od przepisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

 

Więcej informacji dotyczących tego, w jaki sposób Facebook przetwarza dane osobowe, w tym podstawę prawna i dalsze informacje na temat praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy.

 

8. Źródło danych


Dane osobowe pozyskujemy w głównej mierze bezpośrednio do Ciebie (np. gdy wysyłasz do nas zapytanie w celu otrzymania od nas oferty). W niektórych przypadkach (np. gdy kontaktują się z nami pośrednicy zajmujący się w imieniu swoich klientów sprzedażą nieruchomości), Twoje dane możemy otrzymać od osób trzecich, którym te dane podałeś/-aś – w takim wypadku niezwłocznie informujemy Cię o tym, skąd pozyskaliśmy Twoje dane i jaki jest zakres tych danych.

 

9. Dobrowolność albo obowiązek podania danych

 

Zasadą jest, że gdy podajesz nam swoje dane osobowe, robisz to dobrowolnie. Podanie danych może jednak być niezbędne do nawiązania z nami kontaktu i obsługi Twojego zapytania (np. gdy zwracasz się do nas o ofertę dotyczącą zakupu nieruchomości).

 

10. Odbiorcy danych

 

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym (tzw. odbiorcy danych). Są to przede wszystkim dostawcy usług analitycznych i reklamowych (np. Google, Facebook), dostawcy usług hostingu, poczty e-mail i innych usług IT, firmy świadczące dla nas usługi księgowe, rzeczoznawcze, audytowe czy prawne, a także przedsiębiorstwa pocztowe i kurierskie. Jeśli dojdzie do zawarcia przez nas z Tobą umowy w formie aktu notarialnego, Twoje dane przekazujemy również kancelarii notarialnej, z którą współpracujemy.

 

Ponadto, w przypadku, gdy zgłaszasz się do nas w celu zbycia nieruchomości, możemy przekazać Twoje dane osobowe potencjalnemu nabywcy nieruchomości – ma to miejsce w przypadku, gdy zgłosimy Tobie, że ewentualne nabycie Twojej nieruchomości nastąpi przez wskazaną przez nas osobę trzecią (np. naszego klienta).

 

Jeżeli wyrazisz odpowiednią zgodę, Twoje dane będziemy mogli udostępnić również innym podmiotom do ich własnych celów. Tytułem przykładu, możesz dobrowolnie zgodzić się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, podanych w formularzu w naszym Serwisie, pośrednikowi nieruchomości BHR Mateusz Gąsior (Pl. Na Groblach 3 lok. 2B, 31-101 Kraków) w celu otrzymania indywidualnej oferty współpracy dotyczącej sprzedaży nieruchomości.

 

Dane osobowe możemy również ujawniać właściwym organom władzy publicznej (np. sądy) bądź osobom trzecim, które zgłoszą uzasadnione żądanie udzielenia takich informacji. Ujawnienie danych następuje jedynie wtedy, gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna (np. przepis prawa nakazujący ujawnienie danych osobowych) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

11. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może być niższy od tego, jaki obowiązuje w Polsce i innych państwach EOG. Z tego powodu Pro.fill przekazuje dane osobowe poza EOG tylko z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, zgodnie z przepisami RODO.

 

Do przekazywania danych poza EOG może dochodzić w związku z korzystaniem w Serwisie z usługi Google Analytics dostarczanej przez spółkę Google LLC z USA. Google Analytics nie służy do przetwarzania danych, które bezpośrednio identyfikują kogokolwiek. Niektóre dane wykorzystywane przez usługę Google Analytics, takie jak adres IP czy identyfikatory plików cookie, mogą jednak zostać uznane za dane osobowe. W odniesieniu do USA Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Dlatego w zakresie, w jakim w związku z korzystaniem z Google Analytics dochodzi do przekazywania danych osobowych do USA, podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej z 5 lutego 2010 r.(2010/87/UE). Z decyzją można zapoznać się na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=en. Ponadto w celu zwiększenia ochrony prywatności Użytkowników stosujemy anonimizację adresów IP w usłudze Google Analytics.

 

12. Okres przechowywania danych osobowych

 

Okres przechowywania przez nas danych osobowych zależy od celu przetwarzania. W niektórych przypadkach okres przechowywania może również wynikać z przepisów prawa.

 

W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy – dane przetwarzamy przez czas potrzebny do zawarcia i realizacji umowy. Następnie możemy przechowywać Twoje dane w niezbędnym zakresie na potrzeby dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do czasu przedawnienia roszczeń majątkowych związanych z umową. Tytułem przykładu, w przypadku danych przechowywanych dla celów ochrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń okres przedawnienia roszczeń majątkowych wynosi – co do zasady – 6 lat od chwili kiedy roszczenie stało się wymagalne, jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na potrzeby bieżącego kontaktu i obsługi zapytań, gdy dane związane z zapytaniami nie dotyczą realizacji umów oraz gdy nie ma potrzeby ich przechowywania do obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, dane są usuwane po upływie od ostatniego kontaktu z nami.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, dane przechowujemy do czasu jej wycofania, chyba że wcześniej staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego je zebraliśmy. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do chwili kiedy zgoda została udzielona.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. obowiązki podatkowe), dane przechowujemy przez czas, jaki jest wymagany zgodnie z przepisami. Ze względu na znaczną liczbę regulacji prawnych okres przechowywania danych jest różny. Tytułem przykładu, dokumenty związane z podatkami z reguły są przechowywane do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych (termin ten wynosi – co do zasady – 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku).

 

13. Prawa osób, których dane dotyczą

 

Osobom, których dane osobowe przetwarzamy jako administrator, przysługują zgodnie z RODO następujące prawa:

 

Prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania ich kopii: Oznacza to, że każda osoba, której dane dotyczą, może uzyskać od nas informację o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy jej dane osobowe oraz dodatkowo może uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo żądania od administratora sprostowania danych osobowych: Oznacza to, że każda osoba, której dane dotyczą, może zażądać od nas sprostowania (poprawienia) jej danych osobowych, np. gdy zostały błędnie zapisane lub jeśli uległy zmianie.

Prawo żądania od administratora usunięcia danych osobowych: Oznacza to, że każda osoba, której dane dotyczą, może żądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie ma podstawy do tego, żebyśmy przetwarzali te dane lub jeśli zachodzą inne okoliczności przewidziane przez RODO.

Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Oznacza to, że każda osoba, której dane dotyczą, może żądać od nas, aby jej dane osobowe były przetwarzane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpoznania sprzeciwu tej osoby co do przetwarzania jej danych lub do czasu rozpatrzenia jej wniosku o sprostowanie danych, lub też w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, chce aby jej dane zostały przechowane przez nas w związku z jej roszczeniami lub w związku ze stwierdzeniem przetwarzania danych niezgodnie z prawem.

Prawo do przenoszenia danych osobowych: Jeżeli przetwarzanie przez nas danych osobowych następuje na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od nas przekazania swoich danych osobowych, które nam dostarczyła, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego (komputerowego). Osoba taka może samodzielnie przekazać takie dane osobowe wybranemu przez siebie innemu administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na żądanie osoby, której dane dotyczą, samemu przekazać dane osobowe wskazanemu innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: Jeżeli przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Przeanalizujemy wówczas sprzeciw pod kątem istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania przez nas danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed nimi. W razie zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, nie możemy już więcej przetwarzać danych osobowych, których dotyczy sprzeciw.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych: W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, może wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody można skontaktować się z nami np. na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany w Polityce Prywatności.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeśli osoba, której dane dotyczą, uważa, że przetwarzanie przez nas jej danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Masz również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingu bezpośredniego. W razie wniesienia takiego sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych w powyższym celu.

 

Prawa, o których mowa powyżej, są realizowane zgodnie z przepisami RODO. W celu realizacji swoich praw można kontaktować się z nami za pomocą kanałów kontaktu wskazanych w Polityce prywatności.

 

14. Zmiany Polityki prywatności

 

Na bieżąco przeglądamy Politykę prywatności i w razie potrzeby aktualizujemy ją. Obecna wersja Polityki prywatności została opublikowana ……………….

 

iMieszkanie – Polityka Prywatności w wersji PDF